Eerst de waarden, dan de visie

Waarden zijn het stevige fundament waarop onze visie is gebouwd.
Ze geven richting. Ze bepalen wat we doen en hoe.
Ze vormen ons karakter, ons geweten, ons hart.

Plantify Partners delen drie belangrijke waarden:
• Samen ondernemen.
• Samen groeien.
• Samen een betere wereld creëren.

Samen ondernemen

Plantify Partners geven ondernemerschap een boost. Samen ondernemen
vergroot de slagkracht, verlaagt de supplychainkosten en versterkt het
assortiment. Tel uit je winst.

"Alleen met een gezonde winst blijven investeringen en innovaties mogelijk."

Samen groeien

Alleen met een gezonde winst blijven investeringen en innovaties mogelijk.
En ja, schaalgrootte doet er dan toe. Plantify Partners delen kennis, pilots, mensen en middelen. Zo wordt één plus één opeens drie.

Samen een betere wereld creëren

Plantify Partners kijken verder dan rendement alleen.
Ja, we willen succesvol zijn. Ja, we willen groeien.
Maar niet ten koste van. Daarom kiezen we voor duurzaam
ondernemen. Denken we in langere termijnen. Dat maakt familiebedrijven zo
bijzonder. En dat willen we graag zo houden.

Met andere woorden: Plantify Partners werken samen om hun bedrijf, hun
medewerkers, hun klanten en hun business partners duurzaam te laten groeien.
Elke keuze leggen we langs de lat van deze kernwaarden.